• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

طرح تشدید نظارت بر بازار به اجراء گذاشته خواهد شد.

این خبر را قادری ریاست اداره صنعت،معدن و تجارت مهاباد در جلسه ای که به منظور بررسی وضعیت بازاربا حضور مدیران اجرائی اتحادیه ها و بازرسین واحد بازرسی در روز شنبه مورخ 97/04/30 در محل اتاق اصناف برگزار گردید عنوان داشته و اعلام نمودند با توجه به التهاباتی که درپی نوسانات قیمت بعضی از کالاها همچون قیمت ارز، طلا و... در بازار ایجاد شده و درپی آن بعضی از افراد سود جو نسبت به احتکار،افزایش نادرست قیمت کالا های تولید داخلی وعدم عرضه تولیدات داخلی در واحدهای صنفی اقدام می نمایند لذا با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان که با حضور معاونت محترم استاندار و فرمانداری ویژه شهرستان و ادارات مرتبط برگزار شده است مقرر گردیده است تا کلیه اتحادیه ها نظارت بیشتری را بر صنوف تحت

پوشش خود اعمال نموده و با تخلفات اشاره شده توسط واحد بازرسی و نظارت برخورد لازم صورت گیرد.ایشان همچنین اعلام داشتند از کلیه مدیران اجرائی و بازرسین اصناف انتظار می رود تا نسبت به صنوف تحت پوشش خود ارزیابی و بحث های کارشناسی داشته و تحلیل خود از وضعیت بازار را مرتباً به اتاق اصناف و اداره ص.م.ت گزارش داده تا در صورت مشاهده هرگونه موردی تصمیمات لازم را جهت رفع موضوع بانجام رسانیم.ایشان همچنین اعلام داشتند با توجه به حساسیت بازار در این بازه زمانی به مدت دو ماه طرح تشدید بازار در نوبت صبح و بعد از ظهر با همکاری اتحادیه ها و واحد بازرسی و نظارت به اجراء گذاشته خواهد شد.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف