• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

دیدار هیئت رییسه جدید اصناف شهرستان مهاباد با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مهاباد روز سه شنبه مورخه 8 خرداد ماه 97 ، هیئت رییسه جدید اصناف شهرستان مهاباد با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد دیدار نمودند و گزارشی از نحوه انتخابات و تعیین هیئت رئیسه اصناف ارائه دادند 
دکتر شجاعی در این دیدار برای اعضای هیئت رئیسه جدید آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند.

همچنین در همین دیدار احکام هر یک از اعضا توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد اهدا گردید.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف