• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

گشت ویژه نظارت نوروزی و نظارت بر توزیع میوه تنظیم بازار

آقای قلندری مسئول بازرسی اداره صنعت،معدن و تجارت ضمن اعلام این خبر اعلام داشتند به منظور نظارت هرچه بیشتر بر نحوه توزیع میوه شب عید برای جلوگیری از افزایش قیمتها که درایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی که تقاضا برای خرید آن به بیشترین حد خود در طول سال می رسد این اداره با همکاری بازرسین واحد بازرسی و نظارت با بازرسیهای مداوم خود در طول روز و حتی ایام تعطیل بر نحوه توزیع آن اقدامات لازم را بانجام می رسانند.ایشان همچنین اعلام داشتند بر اساس مصوبات دولت در سالهای گذشته بحث تنظیم بازار اقلامی همچون میوه و برنج به وزارت جهاد کشاورزی واگذار و وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاری اتاقهای اصناف تنها بر توزیع خرده آن نظارت خواهد نمود.آقای قلندری همچنین اعلام داشتند اداره تعاون روستائی بعنوان بخش خصوصی در جهت تأمین ،خرید و

انتقال اقلام یاد شده اقدام نموده و واحدهای خرده فروشی با همکاری اتحادیه ها به تعاون روستائی معرفی که دراین راستا تا کنون 17 واحد صنفی برای دریافت سهمیه های مربوطه معرفی شده اند.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف