• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

با حضور اعضای شورای شهر مشکلات شهرک صنفی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مهاباد به منظور بررسی مشکلات شهرک صنفی کاوه و برنامه ریزی جهت رفع آن دربعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 96/12/27 جلسه ای به همین منظور با اعضای شورای اسلامی شهر،نماینده شهرداری،ریاست اداره صنعت،معدن و تجارت ،اعضای هیأت رئیسه اتاق و اتحادیه های مربوطه و هیأت امنای شهرک صنفی کاوه برگزار گردید.دراین جلسه هریک از حاضرین مطالبی را درخصوص وضعیت شهرک،سابقه آن و مشکلات بوجود آمده در ه تأخیر افتادن پروژه اعلام نمودند ،منجمله مهندس کریمی عضو شورای اسلامی شهر و شهردار سابق که در دوره تصدی گری سمت شهردار مهاباد با مشکلات این پروژه

 

درارتباط مستقیم بودهو به مواردی همچون بحث معارضین، مشکلات ایجاد شده در ارتباط به بحث قسمتی اززمین شهرک که درمحدوده زمینهای اداره راه و شهرسازی بوده و شکایت اداره مربوطه چندین سال ادامه پروژه را به تأخیر انداخته مطالبی مهمی را برای حاضرین ارائه نمودند.در ادامه جلسه همچنین آقای بهار مسئول امور اصناف در خصوص مشکلات باقی مانده برای اتمام پروژه به مواردی همچون لزوم اتمام جدول گذاری ،زیر سازی مسیر مواصلاتی و کوچه ها،آسفالت کلیه مسیر ها ، صدور سند برای مابقی واحدهای تجاری، ایجاد پل فلزی در ورودی کوچه ها ،تعیین تکلیف واحدهای تجاری مربوط به مالکین و ... مطالبی را عنوان داشتند. در پایان جلسه آقای حیدری ریاست شورای اسلامی شهر ضمن تقدیر از کلیه مسئولین و دسست اندارکاران پروژه منجمله اعضای شورای دوره دوم ،سوم و چهارم ،شهرداران سابق منجمله مهندس کریمی و مرحوم مهندس سلطانی ،آقای قادر حبیبی بعنوان بنیان گذار پروژه ، اعضای هیأت امنای شهرک و سایر مسئولین مربطه تقدیر و تشکر نموده و اعلام داشتند اتمام این شهرک از دغدغه های اصلی ایشان بوده و با وجود مشکلات مالی شهرداری درصورت تأمین قیر مورد نیاز برای آسفالت مسیر های اصلی و داخلی شهرک توسط نماینده محترم شهرستان حتماً آسفالت این مسیرها انجام و امیدواریم در ابتدای سال 97 شاهد افتتاح پرژه و انتقال صنوف آلاینده به این شهرک باشیم.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف