• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

برگزاری نمایشگاه عفاق و حجاب و پوشش محلی

آقای قادری رییس ادارە صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد  درخصوص برگزاری این نمایشگاه اعلام داشتند: نمایشگاه لباس کوردی و صنایع دستی با رویکرد عفاف و حجاب و با همکاری اتاق اصناف (اتحادیه های خیاطان و پارچه فروشان و اتحادیه خرازان ) ادارە فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فنی و حرفەای، ادارە میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان مهاباد برگزار شدە است.ایشان همچنین افزودند: این نمایشگاه از ٢٣ غرفە تشکیل شدە کە شامل دوازدە غرفە اتحادیە خیاطان، چهار غرفە واحدهای توزیعی پوشاک، چهار غرفە صنایع دستی، دو غرفە سازمان فنی و حرفەای و یک غرفە نیز بە بخش خصوصی اختصاص یافتە است. این نمایشگاه از 12 بهمن ماه بمدت 5 روز در محل تالار وحدت  شهرداری برگزار می شودو بازدید برای عموم همشهریان آزاد می باشد..

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف