• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

توزیع تخم مرغ به قیمت مصوب در فروشگاه های منتخب استان

اسکندری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با روًسای اتحادیه های استان در محل اتاق اصناف استان جهت بررسی وضعیت واحدهای صنفی و بازارهای استان دیدار کردند.

ایشان در این جلسه با بیان اینکه به موازات واردات تخم مرغ از سوی وزارت جهاد کشاورزی وبا توجه به تخصیص سهمیه به استان سازمان صنعت، معدن وتجارت اظهار داشت با همکاری اتحادیه ها و تشکلات صنفی نسبت به تعیین شبکه توزیع اقدام ودر این رابطه تعداد 20فروشگاه به همراه فروشگاههای زنجیره ای رفاه و کوروش در شهرستان ارومیه و سایر شهرستان ها به منظور توزیع اقلام تخصیص یافته از وزارت جهاد کشاورزی معرفی و مشخص گردید.

ایشان افزود: قیمت مصوب تخم مرغ ازبابت هر شانه 126000ریال تعیین شده است که درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران فروشی و یا کم فروشی مردم عزیز می توانند با سامانه 124سازمان صنعت، معدن وتجارت با بازرسی و نظارت این سازمان در میان بگذارند.

اسکندری گفت: حوزه اصناف یکی از حوزه های مولد اشتغال پایدار در کشور هست که اکثر افرادی که دارای شغل ثابت و پایدار هستند در این حوزه مشغول به کار هستند که بیش از نود و دو هزار نفر در استان در حوزه اصناف فعالیت می کنند.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف