• o33
  • a11
  • o22
  • 0022
  • 089p
  • o11
  • o44
  • o55
  • 00pp
  • 0091
  • o66

متقاضیان پروانه کسب تحت پوشش کمیته امداد از تخفیف 50% برخوردار خواهند شد.

این خبر را آقای هاشم لاجانی رئیس اتاق اصناف مهاباد عنوان نموده و اعلام داشتند در هشتمین اجلاس ماهیانه اتاق اصناف که در روز چهارشنبه 96/10/06 با حضور ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره)برگزار شد به بررسی مشکلات ایجاد شده در خصوص نحوه صدور پروانه کسب برای متقاضیان معرفی شده از سوی این نهاد پرداخته شدو مواردی همچون عدم اطلاع متقاضی از نوع رسته انتخابی،عدم حصول شرائط لازم برای صدور پروانه توسط متقاضی همچون تجاری نبودن محل کار معرفی شده،نداشتن شرائط محیطی و تطابق نداشتن با ضوابط داخلی اتحادیه ها ،عدم داشتن مهارت لازم متقاضی و نداشتن گواهی مهارت برای سایر افراد و ... که هریک از رؤسای اتحادیه های

حاضر درجلسه مخصوصاً صفائی رئیس اتحادیه خیاطان درخصوص متقاضیان صنف خیاطی  که پس از بحث و تبادل نظر مشکلات موجود بررسی و بطرف گردید.همچنین درخصوص عدم توانائی متقاضیان بدلیل بضاعت اندک مالی با نظر موافق کلیه اعضای حاضر مقرر گردید برای کلیه متقاضیان معرفی شده از سوی کمیته امداد به میزان 50% تخفیف در حق ورودیه پروانه اعمال گردد.

آدرس ساختمان مرکزی : مهاباد - بلوار توحید - کوچه شافعی - ساختمان اتاق اصناف